wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Newsletter

Odbierz 10% zniżki!

Zapisz się na newsletter i kupuj taniej!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail.

Administratorem moich danych osobowych jest Fitomento Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Al. Jana Pawła II 96 . Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę je zawsze odwołać ze skutkiem na przyszłość pisząc na e-mail kontakt@fitomento.com.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Polityką Prywatności i Regulaminem.

 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu internetowego http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/ (dalej: “Sklepu”)

Art.1. Definicje
Sprzedawca (Fitomento) - Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505628, kapitał zakładowy Spółki: 25 000zł, NIP: 5372627347, REGON: 061670144.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta z usług serwisu http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/;
Sklep Internetowy (Sklep) - sklep internetowy, działający pod adresem http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca umożliwia Klientom zakup Towarów;

Art.2. Informacje ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu.
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Fitomento"), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) 
 2. Fitomento przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, realizacji zamówień, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu.
 3. Fitomento w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
Art.3. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Fitomento Sp. z o.o. przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 2. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 3. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 4. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego , jeśli uznasz, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz skontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fitomento.com
 
Art.4. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta  mogą być przetwarzane:
 1. Dane osobowe przypisane do konta Klienta w Sklepie  – przez cały czas aktywności konta Klienta oraz czas niezbędny  realizacji zamówień i usług oraz do wykazania wykonania umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 2. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.
 3. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
Art. 5. Możliwość wyboru w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Fitomento 
 1. Podanie danych przy rejestracji w Sklepie jest dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i utrzymywać konto Sklepie i korzystać z opcji zakupów po rejestracji. 
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji marketingowych od Fitomento.
Art.6. Powierzenie danych osobowych
 1. Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Fitomento usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem.
 2. Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. 
 3. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 
Art.7. Ochrona prywatności
 1. Fitomento korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron Fitomento. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Użytkownik może zapobiec wykorzystaniu swoich danych w Google Analytics. Strona z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 2. Witryna www.fitomento.com zbiera, udostępnia i wykorzystuje dane w ramach usług reklamowych Google. Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz z witryn lub aplikacji naszego partnera.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl